લેખક બનવાની પાયાની જરૂરિયાતો કઈ?

અહીં મેં દોસ્ત હિરેન સાથે ૩૦ મિનીટ લાંબી વાતો કરી છે. સીધા વિડીયો પર જઈને જોઈ શકો તો બેસ્ટ :

What your body needs?

 • Fitness (Running, Cycle)
 • Focus (3-4 hours of focus on writing everyday)
 • Endurance – ટકાઉ શક્તિ (Training your muscles to do, improve, repeat)
 • Persistence (Ability to not give up in few days/months/years) (Understanding of JOB)

What your mind needs?:

 • Common sense (Improve by reading. With company of better human)
 • Reading (Diverse. Deep. ચક્રવૃદ્ધિ/Compounding effect of reading)
 • Imagination (Source: Reading) (Improve by writing) (Tell stories to children) (Great films) (Travelling)
 • Curiosity
 • Basic vocabulary and Grammar skills (Source: Deep Reading)
 • Ability to kill reader while writing
 • Ability to remove nonsense from writing

What your soul needs?:

 • Humility (નમ્રતા. મૂઠી ઉંચી માનવતા. ભ્રષ્ટાચાર આદરનારો લેખક ન બની શકે)
 • Truthfulness (It upsets. It opens new world)
 • Love (Immense love for living a moment. Observing life unconsciously. Being self.)
 • Courage (of imagining and telling story.)
 • Resilient (Critics, Rejections at publishing, Self-critic)
 • Compounding at soul (Charlie Munger, Warren)
 • Outsider (Not being part of any group)
 • Basic understanding of drying and dying

નોર્થપોલ – નવલકથા PDF Preview

Image

northpole

અહીં તમે નોર્થપોલ નોવેલનો PDF પ્રિવ્યું ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

Northpole book free read ( PDF preview )

ગોપાલ પટેલ નામનો એક કોલેજીયન. ઈલેક્ટ્રીકલ એન્જીનીયર ! ગરીબ કાઠીયાવાડી ખેડૂતનો એકનો એક દીકરો. મધ્યમ વર્ગનો ભોળો છોકરો. જેને એન્જીનીયર નથી બનવું. પણ શું બનવું એ પણ ખબર નથી.

ભણવું ગમતું નથી,

નોકરી ગમતી નથી,

જીંદગી ગમતી નથી.

…અને  ગોપાલ દુનિયાથી કંટાળીને જો નાગોબાવો બનવા જતો રહે તો?

પોતાની આત્મખોજ માટે નીકળેલા એક યુવાનની જીવનગાથા એટલે…’નોર્થપોલ’

Northpole book free read-page-001Northpole book free read-page-002Northpole book free read-page-003Northpole book free read-page-004Northpole book free read-page-005Northpole book free read-page-006Northpole book free read-page-007Northpole book free read-page-008Northpole book free read-page-009

Where to purchase my Novels?

મારી નવલકથાઓ ઘરબેઠાં મેળવવાં માટે – 9409057509 આ નંબર પર વોટ્સએપ કે ફોન કરીને તમે તમારું સરનામું અને નવલકથાની સંખ્યા મોકલશો એટલે નવલકથા આપને ત્યાં મોકલી દેવામાં આવશે.

આ ઉપરાંત આપની નજીકના કોઇપણ બુકસ્ટોરમાં કે ઓનલાઈન (લેખક કે નવલકથાનું નામ ગૂગલ સર્ચ કરીને) પણ આપ અલગ-અલગ પ્લેટફોર્મ પરથી પણ ઓર્ડર કરી શકો.

બુક “નોર્થપોલ” અહી નીચે આપેલી લીંક પર ક્લિક કરીને લેખક દ્વારા કરેલી Signed Copy મેળવી શકો છો:

Buy on Amazon

Buy on Bookpratha

Buy on Gujarati Bookshelf

Read Kindle Edition

બુક “વિશ્વ-માનવ” અહી નીચે આપેલી લીંક પર ક્લિક કરીને લેખક દ્વારા કરેલી Signed Copy મેળવી શકો છો:

Buy on Amazon

Buy on Bookpratha

Buy on Gujarati Bookshelf

Rate the book on Goodreads

Read Kindle Edition