વિશ્વમાનવ. બુક રીવ્યુ- અભિષેક જૈન.

The book was out of stock on flipkart for few hours!! Well…thanks to the love of all readers. It is updated now.
I asked flipkart officials and they said…Not a single Gujarati writer has sold 120 copies in 8-10 hours I did.
Again this is possible because of all young Gujarati spirit.
Thanks to Abhishek Jain the director of Kevi rite jaish and Be yaar who launched it with surprise. Abhishek sir…we share same dream..we are living to tell stories…and its great initiative that we can do it in our mother Gujarati.

વિશ્વ-માનવ માટે મારો રીવ્યુ:
ગુજરાતી સાહિત્યના દરવાજે કોઈ થનગનતો-મોજીલો-રંગીલો- અને સાહિત્યને વાંચી-નિચોવીને જીવી જાણતો કોઈ યુવાન લેખક આવ્યો છે…જ્યારે તેની બુકની પ્રસ્તાવના વાંચી ત્યારે જ લાગ્યું કે આ દોસ્ત પોતાની નોવેલ ‘વિશ્વમાનવ’ વડે કચકચાવીને એક લાત મારે છે, જે દિલ-દિમાગને હચમચાવીને મૂકી દે છે. આજના યુવાનો ગુજરાતી વાંચતા નથી, ગુજરાતી મરી રહી છે જેવી ખોટી બુમો પાડતાં લોકોને એક ત્રેવીસ વરસના યુવાનનો જડબેસલાક જવાબ ‘વિશ્વમાનવ’ છે. એની પોતાની ફિલોસોફી . અથડાઇ-કૂટાઈને , હારી-થાકીને , લડી-બાખડીને પચાવેલી ફિલોસોફી ! હું નાગો માણસ છું કહેનારો ઉગતી પેઢીનો યુવાન જ્યારે દુનિયાને એ જ ચશ્માથી જુએ ત્યારે અધકચરું જીવનારા લોકો કેવા નાગા થઈ જાય એની વાર્તા ! ગલગલિયા થાય એવી જ લવ-સ્ટોરી વાંચવાની ટેવ હોય તો આઘા રહેવું , આપકી સેહત કે લિયે ઇનકે ખયાલાત હાનિકારક હૈ ! એ તમારી બહુ બધી માન્યતાઓના ભૂક્કા બોલાવી દેશે , એની નવી દુનિયામાં તમને ખેંચી જશે , અને તમને તમારી આ દુનિયા ક્યાંકથી અધૂરી લાગવા લાગશે!
મારું સપનું છે કે એક દિવસ આપણી ગુજરાતીમાં હજારો લેખકો-સર્જકો પેદા થાય…મહાન કહાનીઓ સર્જાય…ફિલ્મો બને…અને એથી પણ વધુ…દરેક ગુજરાતી યુવાન વાંચતો થાય. વેલ…શરૂઆત વિશ્વમાનવથી થઇ ગઈ છે. Flipkart purchase link. Heartiest congratulations Jitesh Donga

10270614_10152877784051970_9079430727821167921_n

Please Comment on this!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s